За нас

Изграждаме
соларни
централи 

Хидроенергийна компания АД (ХЕК) е основана през 2006 г. Изградихме първата си соларна електроцентрала през 2010 г. в България. Няколко години по-късно успяхме да стъпим на световния пазар, изграждайки соларни системи по целия свят.

ХЕК през годините

2006

ХЕК е основана

Хидроенергийни централи в България

2010

Първа соларна електроцентрала в България – 1MWP

2011

Първа соларна електроцентрала в Европа

Нови пазари

2013

Първа соларна електроцентрала
извън Европа

Проекти в Северна и Южна Америка, Австралия, Азия, Африка, Европа

2023

Към момента изградена над 4GW обща мощност от соларни централи в световен мащаб

Нашите ценности

Професионализъм
Безопасност
Екологична устойчивост
Уважение и почтеност

Нашият ангажимент към околната среда

Подобряваме
качеството
на живот.

Компанията е инвестирала в планински СПА курорт, който се ръководи от екологична политика. Освен това ХЕК притежава и ферма, в която се произвеждат натурални продукти от избрани видове животни.

Устойчивост

Грижим се
за хората
и планетата

2 милиона тона по-малко въглеродни емисии годишно

Изградена мощност, достатъчна за захранването на 1,4 милиона домакинства годишно

Членства