Услуги

Цялостно решение
за Вашите
енергийни проекти

Проучване на терен

Извършваме проучвания, за да гарантираме, че на терена може да бъде изградена соларна електроцентрала, вземайки предвид всички спецификации.

Дизайн и техническа поддръжка

Нашият екип от инженери-проектанти проектират соларната електроцентрала. Клиентът получава максимална мощност от терена, защото ние избираме оптималната соларна конструкция, изходна мощност на соларните модули и други ключови компоненти на електроцентралата.

Осигуряване на разрешителни

Предоставяме всички необходими документи за изграждането на соларната електроцентрала.

Доставка на материали и оборудване

Доставяме всичко необходимо за успешното завършване на соларната електроцентрала.

Строителни дейности

Изпълняваме необходимите строителни дейности при изграждането на соларната електроцентрала.

Механичен монтаж

Извършваме набиване на колове, монтаж на соларна конструкция и монтаж на соларни модули.

Електрическа инсталация

Извършваме полагане и монтиране на кабели, свързване на кабели към технологично оборудване, изследване на кабели (замерване), замерване и анализиране на стрингове, стрингови кабели, заземителна инсталация.

Въвеждане в експлоатация и тестване

Пускаме соларната електроцентрала в експлоатация и правим необходимите тестове, за да се уверим, че функционира правилно.

Поддръжка

Предлагаме поддръжка на завършената соларна електроцентрала.

Разгледайте проектите ни по целия свят