Проектът „El Romero“

дек. 1, 2016 | Проекти

Най-голямата соларна електроцентрала в региона на LATAM, „El Romero Solar“, с капацитет от 246 MW и обхващаща площ от 211 футболни игрища, вече е свързана към централната взаимосвързана система в Чили, и навлиза във фазата на търговско обслужване преди два месеца до очакваната дата, както беше обявено от ACCIONA Energía миналия петък. ACCIONA Energía е собственик на електроцентралата. Централата ще осигурява чиста енергия, еквивалентна на потреблението на 240 000 домове, и освен това 80 MW от централата ще осигурява зелена енергия за центъра за данни на Google в Чили. ХЕК бе главен изпълнител на строителните работи и подизпълнител на механичната инсталация на централата.

HEC at the GENERA 2023 event

Снимка: By ACCIONA Energía

Енергията, генерирана от слънчевата електроцентрала „El Romero“, построена от ХЕК, ще покрие потреблението на електроенергия от центъра за данни на Google в Киликура, Чили до 2030 г. Това е един от 13-те центъра за данни на Google по света и в момента единственият в южното полукълбо. Google има за цел да покрие всичките си операции в световен мащаб със 100 процента възобновяема енергия до края на 2017 г. и като част от този проект ХЕК се гордее със своят принос за прехода на корпорацията към зелена енергия.