Кариери

Присъедини се
към нашата мисия

ХЕК предоставя възможности за професионално и кариерно развитие в различни направления, свързани със соларната индустрия.

Управление на проекти
Управление на строителството
Проектиране
Закупуване и логистика
Управление на качеството
Управление на „Здраве и безопасност“
Финанси и счетоводство
Бизнес развитие

Отворени позиции

Мениджър Проекти

Основни отговорности

 • Планиране, бюджетиране, управление и завършване на фотоволтаични проекти „до ключ“;
 • Управление на мултинационални екипи за постигане на необходимите резултати и цели по безопасност, качество, себестойност, времеви график и обхват;
 • Управление на проекти в рамките на установения график и бюджет;
 • Мониторинг на финансовите показатели за намаляване на разходите за труд, материали и оборудване;
 • Извършване на регулярни прегледи и анализи на действителните спрямо очакваните разходи за проекта;
 • Подкрепа и съдействие на други проектни мениджъри при управление на комплексни проекти;
 • Подпомагане на дейностите по бизнес развитие с прогнози, преглед на договори и комуникация с клиенти;
 • Координиране на дейностите по издаване на разрешителни с местните власти;
 • Действа като основно лице за контакт с клиентите;

Изисквания към кандидатите

 • Висше инженерно образование (магистърска или бакалавърска степен) строителна специалност или подобна област;
 • Много добри компютърни умения – MS Office, MS Project;
 • Владеене на испански език и добро владеене на английски език;
 • Опит в изграждането на соларни паркове е предимство;
 • Много добри управленски и организационни умения;
 • Умения за комуникация и организиране на екип;
 • Готовност за командировки и работа в чужбина;
 • Валидна шофьорска книжка

Ние предлагаме

 • Конкурентно възнаграждение, съобразено с уменията и опита на кандидата;
 • Възможност за надграждане на професионалните умения и компетенции в динамично развиваща се компания;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнителна медицинска застраховка, релокация и настаняване за служителите, работещи по проекти в чужбина;
 • Бизнес лаптоп, мобилен телефон и служебен автомобил;
 • Отстъпки за хотелски услуги и закупуване на продукти, предлагани в групата компании

Ако считаш, че отговаряш на изискванията и желаеш да кандидатстваш за тази позиция, изпрати ни актуална биография и мотивационно писмо чрез формата за кандидатстване. Изпратените от теб данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Строителен Мениджър

Основни отговорности

 • Планиране, организиране, контрол и безопасно изпълнение на СМР при извършване на планираните дейности на обекта;
 • Своевременно планиране на необходимите материали, оборудване, механизация и работна сила;
 • Спазване на параметрите на строителната документация и техническите чертежи;
 • Осигуряване на пълно работно натоварване, ефективно използване на машините и оптимална организация на работната сила;
 • Контрол за изпълнението на строителните работи съобразно проектните стандарти и технологичните спецификации;
 • Координация и контрол на качеството на дейностите на подизпълнителите;
 • Поддържане на контакт и редовна комуникация с инвеститорите;
 • Изготвяне на регулярни ежедневни/седмични отчети за изпълнение на възложените строителни дейности по основни показатели и срокове;
 • Изготвяне на регулярни отчети за разходите за труд, материални ресурси и машини;

Изисквания към кандидатите

 • Висше инженерно образование (магистърска или бакалавърска степен) строителна специалност или подобна област;
 • Много добри компютърни умения – MS Office;
 • Владеене на испански език, ползване на английски език;
 • Опит в изграждането на соларни паркове е предимство;
 • Много добри управленски и организационни умения;
 • Готовност за командировки и работа в чужбина;
 • Валидна шофьорска книжка

Ние предлагаме

 • Конкурентно възнаграждение, съобразено с уменията и опита на кандидата;
 • Възможност за надграждане на професионалните умения и компетенции в динамично развиваща се компания;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнителна медицинска застраховка, релокация и настаняване за служителите, работещи по проекти в чужбина;
 • Бизнес лаптоп, мобилен телефон и служебен автомобил;
 • Отстъпки за хотелски услуги и закупуване на продукти, предлагани в групата компании

Ако считаш, че отговаряш на изискванията и желаеш да кандидатстваш за тази позиция, изпрати ни актуална биография и мотивационно писмо чрез формата за кандидатстване. Изпратените от теб данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Мениджър Управление на качеството

Основни отговорности

 • Управление, координация и контрол на всички процеси и дейности, свързани с измерването и подобряването на качеството на проекта;
 • Съдействие при проектирането и прилагането на ефективни системи за осигуряване на качество;
 • Извършване на проверки по качеството на продукти и материали, за да се гарантира, че отговарят на определените стандарти;
 • Изготвяне на план за измерване на качеството на проекта според изискванията на клиента и параметрите на системата за качество;
 • Съхраняване на документи и доклади за качество;

Изисквания към кандидатите

 • Висше инженерно образование (магистърска или бакалавърска степен);
 • Опит в управление на качеството в строителната дейност;
 • Много добри компютърни умения – MS Office;
 • Владеене на испански език, ползване на английски език;
 • Много добри управленски, организационни и аналитични умения;
 • Готовност за командировки и работа в чужбина;
 • Валидна шофьорска книжка

Ние предлагаме

 • Конкурентно възнаграждение, съобразено с уменията и опита на кандидата;
 • Възможност за надграждане на професионалните умения и компетенции в динамично развиваща се компания;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнителна медицинска застраховка, релокация и настаняване за служителите, работещи по проекти в чужбина;
 • Отстъпки за хотелски услуги и закупуване на продукти, предлагани в групата компании

Ако считаш, че отговаряш на изискванията и желаеш да кандидатстваш за тази позиция, изпрати ни актуална биография и мотивационно писмо чрез формата за кандидатстване. Изпратените от теб данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Ръководител електродейности/Електроинженер

Основни отговорности

 • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилното изграждане, тестване и въвеждане в експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията;
 • Организира, ръководи и контролира изпълнението на електродейностите на поверените му обекти по отношение на качество, срокове и технология;
 • Отговаря за планиране и анализ на разходите за дейността;
 • Съставя  график за работния процес на поверения му екип;
 • Проследява разрешаването на възникнали въпроси по време на строителния процес и своевременно сигнализира при поява на проблеми и несъответствия;
 • Контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;

Изисквания към кандидатите

 • Висше инженерно образование (магистърска или бакалавърска степен);
 • Отлични умения за работа с компютър – MS Office, MS Project, AutoCad;
 • Много добро владеене на английски език, ползване на испански език е предимство;
 • Опит в и изграждане на електросъоръжения/електроинсталации;
 • Опит в изграждане на соларни паркове е предимство;
 • Познаване на всички действащи  нормативни документи, регламентиращи дейността;
 • Утвърдени ръководни умения и организаторски способности;
 • Комуникативност и умения за организиране на екип;
 • Умения за приоритизиране на задачите;
 • Готовност за командировки в страната и чужбина

Ние предлагаме

 • Конкурентно заплащане, съобразено с уменията и опита на кандидата;
 • Възможност за развитие на професионални умения и компетенции в динамично развиваща се компания;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнително медицинско осигуряване, релокация, настаняване и служебен транспорт за служителите, работещи по проекти в чужбина;
 • Отстъпки за ползване на хотели и закупуване на продукти, произведени в рамките на групата компании

Ако считаш, че отговаряш на изискванията и желаеш да кандидатстваш за тази позиция, изпрати ни актуална биография и мотивационно писмо чрез формата за кандидатстване. Изпратените от теб данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.