ХЕК на събитието „RE – Source Southeast 2024“

май 29, 2024 | Събития

HEC беше спонсор на RE-Source Southeast 2024, най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа. Събитието обединява индустриални и корпоративни потребители, разработчици на проекти, търговци на електроенергия и производители на възобновяема енергия.

HEC at Re-Source Southeast 2024

Бяхме развълнувани да се срещнем с лидери в индустрията и да проучим нови възможности в сектора на възобновяемата енергия. RE-Source Southeast 2024 предостави начин за обмен на идеи, споделяне на най-добри практики и оформяне на бъдещето на решенията за устойчива енергия заедно в Югоизточна Европа. Това беше полезен опит, който ни позволи да продължим усилията на региона за увеличаване на използването на възобновяема енергия.

HEC at ReSource Southeast 2024