ХЕК на събитието „RE – Source Southeast 2023“

май 20, 2023 | Събития

Нашият екип присъства на RE-Source Southeast 2023, основното събитие за възобновяема енергия в Югоизточна Европа. Това събитие събира индустриални потребители, разработчици на проекти, търговци с електроенергия и производители на възобновяема енергия, които се стремят да ускорят декарбонизацията и да осигурят достъпни и устойчиви енергийни доставки.

HEC at the GENERA 2023 event

Радваме се, че участвахме в тази конференция, като се свързвахме с водещи фигури от индустрията и изследвахме нови възможности в сектора на възобновяемата енергия. RE-Source Southeast 2023 ни предостави платформа за обмяна на идеи, споделяне на най-добри практики и формиране на бъдещето на устойчивите енергийни решения в Югоизточна Европа.