Хидроенергийна компания АД Лидер в изграждането на
соларни централи

Скъсяваме разстоянието между Слънцето и хората

Изграждаме соларни централи

Проучване на терен

Извършваме проучвания, за да гарантираме, че на терена може да бъде изградена соларна електроцентрала, вземайки предвид всички спецификации.

Дизайн и техническа поддръжка

Нашият екип от инженери-проектанти проектират соларната електроцентрала. Клиентът получава максимална мощност от терена, защото ние избираме оптималната соларна конструкция, изходна мощност на соларните модули и други ключови компоненти на електроцентралата.

Осигуряване на разрешителни

Предоставяме всички необходими документи за изграждането на соларната електроцентрала.

Доставка на материали и оборудване

Доставяме всичко необходимо за успешното завършване на соларната електроцентрала.

Строителни дейности

Изпълняваме необходимите строителни дейности при изграждането на соларната електроцентрала.

Механичен монтаж

Извършваме набиване на колове, монтаж на соларна конструкция и монтаж на соларни модули.

Електрическа инсталация

Извършваме полагане и монтиране на кабели, свързване на кабели към технологично оборудване, изследване на кабели (замерване), замерване и анализиране на стрингове, стрингови кабели, заземителна инсталация.

Въвеждане в експлоатация и тестване

Пускаме соларната електроцентрала в експлоатация и правим необходимите тестове, за да се уверим, че функционира правилно.

Поддръжка

Предлагаме поддръжка на завършената соларна електроцентрала.

години опит

завършени проекта в повече от 20 държави

обща инсталирана мощност

За ХЕК

Хидроенергийна компания АД (ХЕК) е основана през 2006 г. с основна мисия да скъси разстоянието между Слънцето и хората. Компанията бързо успява да се наложи на световния соларен пазар като лидер в изграждането на съоръжения за производство на възобновяема енергия. Днес ХЕК е желан партньор и световноизвестна компания с отличен имидж и високи стандарти за управление. В резултат на успешната стратегия за развитие са изградени повече от 150 соларни електроцентрали на 6 континента, с обща инсталирана мощност от 4,3 GW.

Разгледайте нашите проекти по целия свят

Промени света.

Присъедини се към нашата мисия.